Literatura autorstwa św. Hildegardy

QUIQUMQUE_okladka.inddWyjaśnienie symbolu św. Atanazego

Nowa pozycja wydawnicza!
Mamy już oczekiwaną książkę autorstwa Hildegardy z Bingen „Wyjaśnienie Symbolu św. Atanazego” oraz synteza jej myśli O duszy, ciele i zmysłach.
Nie jest to kolejna książka kucharska czy zdrowotna, ale ważne opracowanie, które wymaga refleksji ale może ułatwić życie. Pokazuje jak przebrnąć przez problem wiary, z którym się wielu z nas boryka. Ukazuje nasze ograniczenia i możliwości ciała, zmysłów i duszy. Jeśli masz problem z wiarą, albo z samym sobą, albo przegrywasz codzienne zmaganie o szlachetność na rzecz miernoty czy krzywdy – to ta książka bez wątpienia jest właśnie dla Ciebie.
I pomyśl o innych – Święta przed nami!

Niniejszym tomem inaugurujemy serię wydawniczą – HILDEGARDIANA – w jej ramach serię dzieł św. Hildegardy, tzw. OPERA MINORA – czyli dziełka mniejsze tłumaczone z oryginału, które wyszły spod pióra naszego Doktora Kościoła. Cykl ten rozpocznie kluczowe dzieło – dedykowane wszystkim Czytelnikom w duszpasterskim ROKU WIARY W SYNA BOŻEGO – będące komentarzem Świętej do wyznania wiary, jakie wypowiadamy podczas uroczystych i niedzielnych liturgii.

Scivias

Scivias to zbiór wizji Hildegardy z Bingen. Tytuł oznacza: Poznaj drogi Pana. Obok 26 wizji, które stanowią zapis widzeń, znajdują się średniowieczne miniatury, które powstawały razem z tekstem i ilustrują jego odpowiednie fragmenty. Scivias opisuje Boży zamysł stworzenia świata, stanowi także swoistą encyklopedię wiedzy o średniowiecznym świecie: spojrzeniu na Boga, człowieka i kosmos. Jest to pierwsze wydanie w języku polskim tekstów popularnej mistyczki.

1 tom (ZM 57) zawiera wstęp oraz pierwszą i drugą księgę dzieła. 2 tom (ZM 58) zawiera trzecią księgę oraz indeks biblijny.

Physica

Podręcznik medyczny. Składa się z dziewięciu ksiąg traktujących o roślinach, żywiołach, drzewach, krzewach, kamieniach, rybach, ptakach, płazach oraz metalach i ich medycznym zastosowaniu. Hildegarda przedstawia tu tradycyjny pogląd na naturę kosmosu, który składa się z mieszaniny czterech jakości: ciepła- zimna- wilgoci i suchości. Równowaga tych jakości warunkuje zdrowie człowieka. W przypadku choroby człowieka, aby go wyleczyć, należy podać taki lek, który by uzupełnił brakująca jakość lub zneutralizował inną. Hildegarda w swoim dziele Phisica określiła, które rośliny mają naturę gorącą, zimną, suchą lub wilgotną.

Liber Vitae Meritorum

Nie ma polskiej wersji językowej.
Księga Liber Vitae Meritorum (Księga zasług życia) jest drugą z trzech ksiąg wizyjnych św. Hildegardy z Bingen. Jest to studium ludzkiej słabości, która oddala nas od Boga. Napisana z niezwykłą jasnością pozostaje jednym z najbardziej subtelnych i fascynujących dzieł traktujących o relacjach między wadami i odpowiadającymi im cnotami. Podzielona na sześć części, ta ważna praca, zwraca uwagę na nasze wady pozornie przyrodzone ludzkiej świadomości oraz na rolę skruchy a także cnót w przywróceniu zjednoczenia człowieka z Bogiem.

Liber Divinorum Operum

Nie ma polskiej wersji językowej.
Księga Liber Divinorum Operum (Księga Dzieł Bożych), to ostatnia księga wizyjna św. Hildegardy z Bingen. Spisana w latach 1170 – 1173 zawiera 10 wizji Hildegardy opowiadających o dziełach dokonanych przez Słowo Boże. W wizjach Świętej widzimy dynamiczne Słowo Boże, które działa w dziejach świata najpierw poprzez stworzenie, następnie przez głoszenie zbawienia, wreszcie przez dzieło zbawcze Chrystusa (męka, śmierć i zmartwychwstanie).

 

Causae et curae

Księga złożonej medycyny. Składa się z pięciu rozdziałów i suplementu.
Znajdziemy tutaj rozważania teoretyczne na temat medycyny i fizjologii. Dzieło to rozpoczyna się opisem stworzenia świata i ciał niebieskich. Hildegarda udowadnia pokrewieństwo zachodzące między człowiekiem jako mikrokosmosem i wszechświatem jako makrokosmosem. Rozważa stosunek i oddziaływanie pomiędzy pierwiastkami chemicznymi, istotami żywymi i roślinami ora istotę ich właściwych relacji w stosunku do człowieka, w aspekcie jego kondycji zdrowotnej.
Autorka szczegółowo przedstawia całą patologię zdeterminowanych przez grzech pierworodny zmian w ludzkiej naturze.

 

 

Opracowania

 „Hildegarda z Bingen. O duszy, ciele i zmysłach. Cnoty i wady“

Wyd. Centrum Oświatowo Dydaktyczne Diecezji Ełckiej przy współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół św. Hildegardy.

Autor: Hildegarda Strickerschmidt
Opis:
Pozycja: Hildegard von Bingen, Mit Seele, Leib und Sinnenp, pióra Hildegardy Strickerschmidt – niemieckiej psychoterapetuki i znawczyni dzieł swojej patronki – św. Hildegardy z Bingen – wydana pod polskim tytułem: Hildegarda z Bingen, O duszy, ciele i zmysłach. Cnoty i wady, jest bardzo udaną próbą dotarcia do współczesnego człowieka z propozycją autorefleksji i wezwaniem do konkretnych zadań obejmujących główne obszary życia: ciało, psychikę i oczywiście duszę. Tu bowiem rozgrywa się nasza najważniejsza duchowa walka o zwycięstwo cnót nad wadami. Czy jednak będziemy współpracować z łaską dobrego Boga, aby tę walkę wygrać? Zaadoptowane do języka i mentalności ludzi XXI wieku teksty św. Hildegardy z Bingen – ukazane w świetle terapeutycznego doświadczenia Autorki – okazują się niezastąpioną pomocą dla tych wszystkich, którzy życie własne i bliskich pragną z Bożą pomocą uczynić wygranym – w codziennej walce cnót z wadami – spełnionym, błogosławionym czyli szczęśliwym.

Dokąd zmierza łódź naszego życia? Czy obrała ona właściwy kierunek? Czy możemy powiedzieć o sobie, że uporaliśmy się już z wszystkimi sztormami, jakie przynosi nam codzienność, jakie rozgrywają się w naszej duszy, ciele i zmysłach?
A może kurczowo i z lękiem trzymamy się pomostu, by przypadkiem nie wypłynąć na głębię (Łk 5,4), ponieważ taki kierunek każe nam zostawić bezpieczny brzeg i stracić grunt pod nogami ufając Bogu Trójjedynej Miłości? Czy w tej podróży oddamy ster łodzi życia Duchowi Świętemu, jak uczy nas swoim przykładem św. Hildegarda z Bingen, benedyktynka, doktor Kościoła?

U progu Roku Życia Konsekrowanego w Kościele może nas właśnie przeprowadzić benedyktyńska mniszka i doktor Kościoła, mamy nadzieję, że z jej duchowego dorobku zaczerpnie każdy, kto pragnie słuchać słowa prowadzącego ku zdrowiu duchowemu i zbawieniu, tak, by stało się naszym udziałem, realizując w ten sposób największe pragnienie jakże bliskiej nam Świętej.

Zamówienia można składać telefonicznie lub faxem (tel./fax 87 621 68 37), e-mailem: centrumelk@gmail.com, lub tutaj

cena: 29 zł.

„Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen“

Wyd. UMCS

Autor: Dr hab. Małgorzata Kowalewska. Adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.
Opis:
W niniejszej książce autorka prezentuje poglądy Hildegardy dotyczące filozofii Boga, kosmologii, antropologii i eschatologii. Rekonstrukcja myśli filozoficznej średniowiecznej autorki opiera się na uznaniu za jej podstawę przekonania o realności związków między Bogiem, człowiekiem, kosmosem i dziejami ludzkości. Świat jest w tym ujęciu pełen symboli, które uczą o Bogu, a człowiek jest zarazem obrazem Boga i mikrokosmosem. Zarówno człowieka, jak i wszechświat można zrozumieć jedynie w ich relacji do Boga. Poglądy Hildegardy mogą inspirować współczesnego człowieka w jego usiłowaniu zrozumienia świata.
Za rozprawę habilitacyjną pt.: „Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen autorka otrzymała nagrodę II-go stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Żywność, która leczy. Terapia żywieniowa św. Hildegardy z Bingen.“

Wyd. Esprit

Autor: Wighard Strehlow
Opis:
Szczegółowe opracowanie przedstawiające naukę św. Hildegardy w zakresie diety.
Polecana dla osób cierpiących na choroby przewlekłe, które pragną powrócić do pełnego zdrowia rezygnując z czasem z nadużywanych obecnie leków. Opracowana przez praktykującego od lat, certyfikowanego terapeutę, medycyny hildegardowej. Wieloletnie doświadczenia lekarzy i naturoterapeutów potwierdzają lecznicze działanie diety zalecanej przez św. Hildegardę.
Publikacja ta zawiera całościowy program dietetyczny, opis działania leczniczego ziół stosowanych w tej oryginalnej kuchni, szczegółowe przepisy. Podstawowe zasady zdrowego życia w oparciu o naukę wizjonerki z XII wieku zostały rozszerzone o doświadczenia ostatniego wieku, po ponownym odkryciu tej średniowiecznej nauki. Współczesne badania potwierdzają lecznicze działanie zarówno orkiszu, jak i kasztanów jadalnych zalecanych w tej diecie.
Zawiera bardzo szczegółowe kuracje zalecane w konkretnych schorzeniach.
Oprócz teoretycznego opracowania poszczególnych składników pożywienia zawiera bardzo dużo konkretnych przepisów, co daje podstawy do uznania większej części tej publikacji za zdrowotną książkę kucharską.
Polecana wszystkim, którzy są gotowi ponieść trud zmian dla zdrowia swojego i rodziny.

„Hildegarda z Bingen. Opowieść  o życiu naznaczonym łaską.”

Autor: Lucia Tancredi
Opis:
Na kartach powieści włoska pisarka Lucia Tancredi, autorka biografii św. Moniki, matki św. Augustyna, opowiada niezwykłe dzieje Hildegardy, której intrygująca postać i odkrycia przyrodolecznicze przeżywają w naszych czasach prawdziwy renesans.
Hildegarda uzdrawiała i leczyła, przez co uważano ją, wielką opatkę z Rupertsbergu i Bingen. Uchodziła za powiernicę cesarza i przewodniczkę tłumów. Bliskie sobie mniszki uczyła, że otacza nas witalność. Dlatego, tłumaczyła, że świat nie siwieje. Jej ciało, w wieku osiemdziesięciu dwóch lat, było jej wciąż posłuszne, a ona otaczała je wszelką troską, ponieważ – jak mówiła – było cenną tuniką, którą pewnego dnia będzie musiała zwrócić Stwórcy tak doskonałą, jak w dniu, gdy przyszła na świat. Bez skazy i bez rozdarcia. Taka była Hildegarda. Oto opowieść o jej życiu pełnym tajemnicy i mądrości.
Książka w piękny sposób opowiada o niezwykłym życiu Hildegardy – o jej pierwszych wizjach, uzdrowieniach, rozmowach z Żywym Światłem, rodzicach, przyjaźni z jej sekretarzem i „córką” Richardis.

„Powrót do Harmonii. Program zdrowia wg św. Hildegardy z Bingen“

Wyd. Atla 2

Autor: Alfreda Walkowska
Opis:
Publikacja ta w sposób zwięzły i uporządkowany przedstawia naukę średniowiecznej mniszki świętej Hildegardy w zakresie dbałości o zdrowie.
W kolejnych krokach, bez zbędnych powtórzeń, poznajemy złote reguły życia wg św. Hildegardy, podstawowe potrawy, ogólne zalecenia dotyczące higieny ciała i umysłu.
Przedstawione są krótko niezbędne środki lecznicze św. Hildegardy, zasady przeprowadzenia oczyszczających postów, zabiegów (bańki, upust krwi).
Matki niemowląt, które z jakiegoś powodu nie mogą karmić piersią, znajdą tu szczegółowe przepisy na mleko orkiszowe, zupki, kaszki i herbatki zalecane przez mniszkę.
Poznajemy działanie kamieni szlachetnych i ich zastosowanie w leczeniu.
Szczególnie polecana jako pierwsza lektura, dla osób, które nigdy nie spotkały się z nauką tej świętej wizjonerki, której nauka przeżywa obecnie renesans w całej Europie.

Zupy i przystawki

Autor: Yvette E. Salomon, Hildegarda z Bingen
Opis:
Zbiór przepisów i porad kulinarno-dietetycznych opartych na programie zdrowia św. Hildegardy.
W niniejszej książce, która rozpoczyna całą serię, zaprezentowano przepisy przygotowane zgodnie z medycznymi zaleceniami św. Hildegardy z Bingen – dostosowane do wymogów współczesnej kuchni. Za podstawę tej wyjątkowej publikacji posłużyły księgi Hildegardy z Bingen, gruntownie zbadane przez doktora nauk medycznych G. Hertzkę, który potwierdził trafność i zadziwiającą zgodność zaleceń świętej z odkryciami współczesnej wiedzy medycznej.
Autorka to jedna z najwybitniejszych znawczyń nauki św. Hildegardy, której to dr Hertzka przekazał cały swój dorobek. Obecnie autorka mieszka i pracuje w jego domu.